ตู้ดับเพลิง
สายดับเพลิง ยาง3ชั้น ANZEN G
SLIMLINE LED EXIT SIGN: XBE-10R-1B
SLIMLINE LED EXIT SIGN: XBE-10R-1C
SLIMLINE LED EXIT SIGN: LXS 10-1A
SLIMLINE LED EXIT SIGN: LX-S10R-1B
SLIMLINE LED EXIT SIGN: XBE-10R-2A
Manual Station S-336/S-336 with base
ตู้ควบคุม Fire Alarm 1 Zone FA 601
BELL ขนาด 6 นิ้ว
Manual Fire Alarm Box FMMN,FMRN and FMBN Series
ALARM BELL 6
All S-341, S-342, S-350, S-349
Gas Detector AH-0822
Manual Station S-336, S-336(With Base)
Electronic Sounder and Beacon AH-03127-BS
Combination Panel CP-300
All S-330, AH-9719, AH-0817, S-332
Fire Alarm Bell AIP-1024, AIP-624B
Graphic Annunciator
อุปกรณ์ต่อพวง FIRE ALARM
อุปกรณ์ต่อพวง FIRE ALARM S-330,AH-9719,AH-0817,S-332
Fixed Temperature Detector S318
GAS DETECTOR AH-0822
Manual Station S-336
อุปกรณ์ต่อพวง FIRE ALARM
Notifier NBG 12 Series
Manual Fire Alarm Box FMM Series
Fire Alarm Bell FBM023Z-D/FBM023 Series/FBD011
Manual Station S-334
Manual Breakglass S-330/S-330C
Manual Call Point : PPE-1
Fire Alarm Bell : FBB-150K
Local Lamp : TL14D
Motor Driven Bell MB6-24
Fire Alarm Station 270 Series
Fire Alarm Bell FPE.HC-6248B
Fire Alarm CM-FP1
Fire Alarm Bell CL-406
Manual Pull Station CL-202
Smoke Dtectors 700 Series
Heat Detectors 280B Series
Fire Alarm Detector CL-183
Smoke Detector CL-181
Smoke Detector CL-180
FDPJ Series Rate of Rise Heat Detector
FDLJ Series Fixed TemperatureDetector
FDK Series Smoke Detector
800 Series Low-Profile Plug-in Smoke/Heat Detectors
DSC-EA RATE OF RISE THERMAL DETECTOR

         
Sitemap หมวดหมู่